Masaże
Relaksacyjny
PLN 80,00
Klasyczny
PLN 80,00
Leczniczy 30 min
PLN 50,00
leczniczy 60 min
PLN 100,00
Sportowy 30 min
PLN 50,00
sportowy 60 min
PLN 100,00
kinezjotaping
PLN 15,00
tkanek głębokich 30 min
PLN 50,00
tkanek głębokich 60 min
PLN 100,00
drenaż limfatyczny kończyn górnych i dolnych (60 min)
PLN 80,00
Twarzy
PLN 40,00
Stóp
PLN 50,00
Bańką
PLN 50,00
Pleców
PLN 50,00
Dietetyka
Pakiet 2-tygodniowy
PLN 150,00
Pakiet 4-tygodniowy
PLN 200,00
Inne
Analiza składu ciała
PLN 40,00
Karnet Fitness
1 w tyg / 1 miesiąc
PLN 70,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 1 miesiąc
PLN 90,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 1 miesiąc
PLN 120,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 w tyg / 3 miesiąc
PLN 190,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 3 miesiąc
PLN 245,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 3 miesiąc
PLN 330,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
Fitness
wejście jednorazowe
PLN 20,00
Karnet Siłownia
1 miesiąc b/o
PLN 90,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 miesiące b/o
PLN 245,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 miesiąc b/o do godz. 16:00
PLN 65,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 miesiące b/o do godz. 16:00
PLN 175,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
Siłownia
wejście jednorazowe
PLN 20,00
Karnet trening personalny
5 treningów
PLN 300,00
+Analiza składu ciała
+Wskazówki dietetyczne
10 treningów
PLN 500,00
+Analiza składu ciała
+Wskazówki dietetyczne
Trening personalny
jeden trening
PLN 80,00
+Analiza składu ciała
+Wskazówki dietetyczne
Karnet Fitness + Siłownia b/o
1 w tyg / 1 miesiąc
PLN 135,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 1 miesiąc
PLN 155,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 1 miesiąc
PLN 180,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 w tyg / 3 miesiąc
PLN 385,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 3 miesiąc
PLN 440,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 3 miesiąc
PLN 490,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
Karnet Fitness + Siłownia b/o do godz. 16:00
1 w tyg / 1 miesiąc
PLN 125,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 1 miesiąc
PLN 145,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 1 miesiąc
PLN 170,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 w tyg / 3 miesiąc
PLN 340,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 3 miesiąc
PLN 395,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 3 miesiąc
PLN 465,00
+Sauna
+Analiza składu ciała