Masaże
Relaksacyjny
PLN 70,00/30 min.

PLN 130,00/60 min.
Klasyczny
PLN 80,00/30 min.

PLN 150,00/60 min.
Leczniczy
PLN 80,00/30 min.

PLN 150,00/60 min.
Sportowy
PLN 80,00/30 min.

PLN 150,00/60 min.
tkanek głębokich
PLN 80,00/30 min.

PLN 150,00/60 min.
drenaż limfatyczny kończyn górnych i dolnych
PLN 130,00/60 min.
kinezjotaping
PLN 40,00
Twarzy
PLN 60,00
Stóp
PLN 70,00
Bańką
PLN 70,00
Pleców
PLN 80,00

 

Karnet Siłownia
1 miesiąc b/o
PLN 120,00
+Sauna
3 miesiące b/o
PLN 325,00
+Sauna
1 miesiąc b/o do godz. 16:00
PLN 90,00
+Sauna
3 miesiące b/o do godz. 16:00
PLN 235,00
+Sauna
Siłownia
wejście jednorazowe
PLN 20,00