Masaże
Relaksacyjny
PLN 60,00/30 min.

PLN 100,00/60 min.
Klasyczny
PLN 60,00/30 min.

PLN 100,00/60 min.
Leczniczy
PLN 70,00/30 min.

PLN 120,00/60 min.
Sportowy
PLN 70,00/30 min.

PLN 120,00/60 min.
tkanek głębokich
PLN 70,00/30 min.

PLN 120,00/60 min.
drenaż limfatyczny kończyn górnych i dolnych
PLN 100,00/60 min.
kinezjotaping
PLN 20,00
Twarzy
PLN 40,00
Stóp
PLN 50,00
Bańką
PLN 50,00
Pleców
PLN 60,00
Dietetyka
Pakiet 2-tygodniowy
PLN 150,00
Pakiet 4-tygodniowy
PLN 200,00
Inne
Analiza składu ciała
PLN 40,00
Karnet Fitness
1 w tyg / 1 miesiąc
PLN 70,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 1 miesiąc
PLN 100,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 1 miesiąc
PLN 130,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 w tyg / 3 miesiąc
PLN 190,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 3 miesiąc
PLN 275,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 3 miesiąc
PLN 365,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
Fitness
wejście jednorazowe
PLN 20,00
Karnet Siłownia
1 miesiąc b/o
PLN 100,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 miesiące b/o
PLN 275,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 miesiąc b/o do godz. 16:00
PLN 70,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 miesiące b/o do godz. 16:00
PLN 185,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
Siłownia
wejście jednorazowe
PLN 20,00
Karnet trening personalny
5 treningów
PLN 300,00
+Analiza składu ciała
10 treningów
PLN 500,00
+Analiza składu ciała
Karnet trening personalny w parze
5 treningów
PLN 500,00
+Analiza składu ciała
10 treningów
PLN 800,00
+Analiza składu ciała
Trening personalny
jeden trening
PLN 80,00
+Analiza składu ciała
jeden trening w parze
PLN 120,00
+Analiza składu ciała
Karnet Fitness + Siłownia b/o
1 w tyg / 1 miesiąc
PLN 155,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 1 miesiąc
PLN 175,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 1 miesiąc
PLN 200,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 w tyg / 3 miesiąc
PLN 415,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 3 miesiąc
PLN 470,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 3 miesiąc
PLN 520,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
Karnet Fitness + Siłownia b/o do godz. 16:00
1 w tyg / 1 miesiąc
PLN 140,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 1 miesiąc
PLN 160,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 1 miesiąc
PLN 185,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
1 w tyg / 3 miesiąc
PLN 370,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
2 w tyg / 3 miesiąc
PLN 425,00
+Sauna
+Analiza składu ciała
3 w tyg / 3 miesiąc
PLN 495,00
+Sauna
+Analiza składu ciała